Sitemizde solfej dersi başlıklı bu konu müziğin temelidir. Hangi enstrumanı çalmak itiyorsanız isteyin mutlaka nota bilgisine ihtiyaç duyarsınız.

Enstruman çalmaya veya şarkı söylemeye yeni başlamışsanız yada bu konuda çalışmış ama kendinizi daha da ilerletmek istiyorsanız mutlaka solfejle olan ilişkinizi çok iyi hale getirmelisiniz.

Müzikle ilgili sorunlarınız çözmeye tek başına doğal kabiliyetiniz yetmez..

Solfej ve Bona nedir?
Solfej : Notaları melodileriyle seslendirme
Bona : Notaları sadece ritmik değerleriyle okumadır.
Nota öğrenmede iki temel bilgiye ihtiyaç duyarız ;

1-Ritm
2-Nota değerleri

Ritm: Müziğin en önemli gereklerinden biridir. Her nekadar serbest eserler, şarkılar varsa da müziğin çoğunluğu ritm üzerine kuruludur. Peki basit olarak ritm nasıl kullanılır ve ne anlama gelir. En basit şekiliye; birbiri ardına eşit aralıklı, düzenlerle sıralanan vuruşlara ritm denir.

Ritm'ler Basit ve Bileşik olarak ikiye ayrılır. Bizim sitemizde işleyeceğimiz konular basit ritmlere sahiptir.