Yazmak, düşüncelerimizi akışına bırakmamaktır. Bu nedenle çoğumuz kendimizi yazarak daha iyi ifade etmiyor muyuz? Yazar’ı yazmak fiilinin geniş zamanlı hali değil, bir söylem biçimi, hayat tarzı olarak görüyoruz.
 
İnsanlığa, yaşama, topluma dair söyleyecekleriniz varsa ve bunu yazarak yapmak istiyorsanız sizleri güzel sanatlar fakültelerinin dramatik yazarlık bölümüne hazırlıyoruz. Hem kişisel gelişiminiz hem de sahne sanatları bölümü yetenek sınavları için referanslı hocalarımızla eğitim veriyoruz.
 
EĞİTİM SONUNDA SERTİFİKA VERİLMEKTEDİR.
 
Yazarlık Bölümü ile Eğitim verdiğimiz Konu Başlıkları
 
Yazılı Anlatım
Makale,Söyleşi,Eleştri,Deneme,Anı
Öykü ve Roman Yazarlığı
Drama Yazarlığı
-Tiyatro Yazarlığı
-Sinema & Senaryo Yazarlığı
-Radyo Oyunu Yazarlığı
-Televizyon (Dizi,Belgesel vs.) Yazarlığı
-Yaratıcı Yazarlık
-Reklam Yazarlığı
-Çocuklar için Yazarlık (10 yaş ve üstü için)

Program içeriği 

TEMEL DÜZEY YARATICI YAZARLIK SEMİNERİ
Toplam Ders Saati: 24 Saat (haftalık ders saati 2)
Bu seminer, uygulamalı yaratıcı yazarlık seminerlerine giriş niteliğindedir. Türkçenin
dil ve anlatım olanaklarından öyküyle ilk kuramsal karşılaşmaya kadar tüm edebî
aşamalar bu derste başlangıç seviyesinde irdelenir. 3 aşamada ilerleyen bir yapısı
vardır. Birinci bölüm; temel kuramlar ve prensipler, dil ve anlatım enstrümanları,
üslup, edebî tavır, yazın ve felsefe meseleleri, Türk ve dünya edebiyatı tarihine kısa
bir bakış şeklindedir. “Yazı ile ilişkisi hangi aşamada olursa olsun konular, tüm
katılımcıların anlayıp kavrayabileceği bir seviyede ele alınır.”
Öyküye zaman, mekân, karakter, bakış açısı ve anlatıcı bakımından yaklaşımlar,
serim, düğüm ve çözüm örnekleri, öykünün kurgusal ve tarihsel yapısı, Türk ve dünya
edebiyatına yön vermiş edebi akımlar ve temalar çerçevesinde seçilmiş örnek
metinler eşliğine öykü ve roman analizlerinin irdelendiği ikinci aşamada katılımcılarla
metin analizleri yapılır / yaptırılır. Örnekler eşliğinde teorik alışkanlıklar kazandırılır.
Seminerin bir “yazı atölyesi” olma özelliği vardır. Dolayısıyla üçüncü aşama uygulama
içeriğine sahiptir. Katılımcılar derslerde anlatılan temel prensipler eşliğinde her hafta
verilen yazı egzersizlerini eğitmenin yönlendirmesiyle tamamlayıp sonraki dersten
önce kendisine yönlendirirler. Eğitmen tarafından okunup incelenen, gerekli notlar ve
düzeltmeler yapılan yazı / öykü ödevleri dersten önce katılımcılara yeniden iletilir ve
derste metinler üzerinden anlatım devam eder.
Edebiyatla henüz tanışmış ya da bu yolda ilerlediğini düşünenlerin katılabileceği
temel düzey yaratıcı yazarlık seminerimizde, katılımcıların yaratma cesareti
edinmelerini sağlamak ve yaratma sürecini irdelemek, yazma serüvenini içerik /
biçim, dil, felsefe, psikoloji boyutlarıyla irdelemek ve uygulama çalışmaları yapmak,
yazılı anlatımı geliştirmek, edebî metinler üzerinde tartışma olanağı sunmak kısaca
yeni ufuklar açmak temel hedeflerdendir.
Düşünceleri doğru bir dil kurgusu ve etkileyici bir üslupla yazıya aktarabilmenin
yollarını öğrettiğimiz ve uygulamalı çalışmalarla teorik ve pratik bilgiler sunduğumuz
Temel Düzey Yaratıcı Yazarlık Seminerleri herkese açıktır.
 Temel Düzey Yaratıcı Yazarlık Semineri; Öykü-Roman Okuma, Film Listeleri
Eğitmen Tarafından Katılımcılara Ders Aşamasında İletilecektir.

 DERS İÇERİĞİ BELLİ BAŞLI KONULAR
 Yazılı Anlatımda Temel Kavramlar: Sözcükte Anlam, Cümlede Kurgu, Yapı,
Paragraf Oluşturmak, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Biçimleri,
Anlatım Metotları, Yazınsal Bir Metnin Unsurları, Olay, Şahıs, Yer ve Zaman
 Yaratma Cesareti, Kurgu, Estetik ve Metin Uygulamaları: Yaratma
Cesareti, Nasıl Okumalıyız, Nasıl İzlemeliyiz? Yazmak İçin Okumak,

Öykülemenin Temel Prensipleri, Kurgu, Dramatizasyon, Bir Karakter
Yaratmak, Türk ve Dünya Edebiyatında En Çok Kullanılan Temalar ve Metin
İncelemeleri (Aşk, Ölüm, Korku, Karamsarlık, Umut vs.)
 Yazının Felsefesi: Neden ve Nasıl Yazarız? Karşılaştırmalı Anlatım: Batı
Edebiyatı ve Doğu Edebiyatında Mahrem ve Aşikârlar, Odysseus Fenomeni,
Yazın Tarihine Kısa Bir Bakış, Yazar - Kahraman - Okur İlişkisi, Yazara
Felsefenin Açtığı Yollar, Yazmak ve Yaşamak İlişkisi, Edebiyat ve Düşünce
 Deneme ve Uygulamalar: Cümleden Kurguya Türkçe, Çevre Mekân Ve
Kahramanlar Öyküleme Metotları, Öyküde Ayrıntı ve Atmosfer Yaratımı, Türk
ve Dünya Edebiyatından Öykü – Metin Çözümlemeleri, Yaratma Süreçleri ve
Uygulamalar, Bir Edebiyat Metodu Olarak “Tersine Mühendislik”
 Temel Düzey Yaratıcı Yazarlık Kapanış Semineri: Dönem Başında Yazım
Ödevi Niteliğinde Verilmiş Okuma Listesinden Her Katılımcının Kendi Seçtiği
Bir Romanı (Tema, Konu, Ana Fikir, Yazım ve Anlatım, Dil ve Üslup Başarısı,
Edebi Yeterlilik vs.) Çeşitli Başlıklar Altında Değerlendirdiği İnceleme Dersi

İLERİ DÜZEY YARATICI YAZARLIK EĞİTİMİ
Toplam Ders Saati: 24 Saat (haftalık ders saati 2)

Temel düzey yazarlık seminerlerini tamamlamış katılımcılara açıktır. Katılımcılara
dönem başında Türk ve dünya edebiyatından tema, edebî akım, dil ve anlatım
özelliklerine göre kategorilendirilmiş bir okuma listesi verilir. Eğitmenin o hafta için
seçeceği metinleri sonraki derse kadar okuyan katılımcılara eğitmen tarafından
kitabın yazıldığı dönem, dünya ve yazarın bulunduğu ülke bağlamında sosyal,
kültürel, ekonomik, siyasi ve edebî olaylar da ele alınarak bilgiler verilir. Genel
çerçeve çizildikten sonra metin incelemesine geçilir. Tema, dil ve anlatım özellikleri,
yazarın edebî tavrını ve sanatını etkileyen unsurlar tespit edilir. Yazarın ve eserin
günümüz edebiyatına, düşünce eksenine etkileri anlatılır. Katılımcıların metin ve
yazar hakkındaki düşünceleri soru cevap formatında alınır.
Seçilen metinler haftalık okuma sürecine uygun uzunlukta ve edinilmesi zor olmayan
kitaplardan seçilir. Katılımcılar okunması istenen öyküleri / romanları (belirli aralıklarla
sinema filmleri de irdelenecektir) okuyamamış / izleyememiş olsalar dahi seminerlere
dinleyici olarak katılması edebî birikim ve entelektüel perspektif edinmeleri açısından
çok önemlidir.
 
 3 ay sürecek olan eğitiminizin sonunda Sertifika almaya hak kazanırsınız.
 Kursumuzu arayarak ayrıntılı bilgi alabilir, hafta içi ve hafta sonu kurslarımıza dileğiniz doğrultusunda kayıt olabilirsiniz.