​         

      Atölye Amacı:

 
  • Sinema Tarihini anlamak ve Türk Sinemasına yansımaları ile değerlendirme ve karşılaştırma.
  • Senaryo türlerinin incelenmesi, öykü senaryolaştırma teknikleri, karakter belirleme ve sahne planlama ve dekupaj süreçlerini anlama ve öğrenme.
  • Kameralara genel bakış, kamera ekipmanlarının görevlerini anlamak ve kamera dilinin Sinemada ki önemini kavrama.
  • Kamera hareketlerinin önemi, anlatım diline olan katkıları ile senaryolar ile olan doğal ilişkisini anlama.
  • Objektif(Lens) çeşitleri, çalışma prensipleri, kamera ile olan ilişkisi, anlatım diline ve amacına göre uygun seçilebilmesi ve teknik detaylarını öğrenme.
  • Işık ve Sanat ilişkisi, Sinemada ışığın önemi, senaryo, kamera, anlatım diline göre ışık seçimleri ve konumlandırma becerisi, ışık kaynaklarını tanıma ve teknik detaylarını öğrenme.
  • Sinema  ve ses ilişkisi, mikrofon çeşitleri, ses kayıt cihazlarını tanıma ve ihtiyaca göre ses ekipmanları ile konumlandırılması ile sinema da sesin önemini kavrama.
  • Sinemada Kompozisyon önemi, uygulanma biçimleri ve önemi. Renkler ve gölgeler ile olan ilişkisi ve tüm formlarını anlama ve öğrenme.
  • Kurgu teknikleri ve çeşitlerini öğrenme. Filme olan etkisi ve yaratıcılık geliştirme. Montaj detayları ile kurgu evreleri detayları, kurgu programlarını tanıma ve kullanımlarını öğrenme.
 

      Atölye Ders İçerik Tablosu: